.:: Buzağı Barınakları ::.

.
 

Buzağı Kulübesi; Buzağı yetiştiriciliği, günümüzde büyükbaş hayvan üretimi ve damızlık sığır yetiştiren üreticilerde önemli İşlerin başında gelmekte ve hassasiyetle üzerinde durulan konulardan biri olmaktadır.

Yeni doğan buzağıların hastalıklara ve diğer mlkrobiyel organizmalara karşı bağışıklık ve direnç kazanması İlk 5 ila 7 haftalık dönem içerisinde gerçekleşir. Bu zaman zarfı İçerisinde buzağılar dışarıdan gelecek olan mikrop ve hastalıklara karşı savunmasız olduğundan akciğer, ishal vb. hastalıklara yakalanabilirler. Bunun sonucu olarak da %20 ila %30 oranında yaşamsal bir kayıp da görülebilmektedir.